Yêu cầu về hệ thống

Navigation:  »No topics above this level«

Yêu cầu về hệ thống

Return to chapter overviewNext page

1. Nội dung

Giúp đơn vị nắm được các yêu cầu về Bộ nhớ trong, Đĩa cứng, Màn hình, Hệ điều hành,... để cài đặt được phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019.

2. Yêu cầu về Hệ thống

Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core 1.0 GHz hoặc cao hơn.

Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.

Đĩa cứng: 5GB đĩa trống hoặc nhiều hơn.

Màn hình: độ phân giải 1024x768 hoặc tốt hơn.

Hệ điều hành: Windows 7, Windows 8, Windows XP SP3, Windows Server 2008 trở lên.

Ổ đọc đĩa CD-ROM: tốc độ 12X trở lên.

Máy in: khổ A4

MISA Mimosa.NET X1 2019 được cài đặt tốt nhất trên hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Bộ vi xử lý (CPU) core i3, RAM 2GB, Đĩa cứng trống 10GB trở lên. Cần có quyền Adminnistrator trên máy tính làm việc để có thể thực hiện các chứng năng trên phần mềm như: in ấn, sao lưu, tạo dữ liệu kế toán,...

Với các hệ điều hành Windows 95, 98, Me, 2000, Windows XP SP2, Windows Vista, Windows NT Server và Windows NT Work Station, MISA Mimosa.NET X1 2019 không hỗ trợ do vậy không được cài đặt trên những môi trường này, nếu cài đặt có thể gây lỗi cho các chương trình đã có sẵn trên máy tính.